Saturday, March 26, 2011

berkenaan menuntut ilmu . . .

salam 'alaik


DIANJURKAN MENUNTUT ILMU SYAR'IE
DIANJURKAN BELAJAR HADITH NABI

dianjurkan sebar ilmu (kalau sudah faham)

kemuliaan as-habul hadith

dianjurkan menulis hadith

orang yang mendengar, menghafal, amalkan, sampaikan hadith nabi akan diberi cahaya

seorang rawi hadith hendaklah menyampaikan apa yang dia dengar (jangan ditokok tambah)

keutamaan para sahabat yang mulia kerana mereka yang pertama yang mendengar hadith

doa nabi kepada orang yang mendengar, hafal, amalkan sunnah

apa yang keluar dari nabi itu mutiara

khabar ahad sebagai hujjah dan wajib beramal dengannya

asas setiap kebaikan adalah mendengar dengan baik dan diam

dianjurkan untuk memerhatikan hadith dari segi riwayah dan dirayah

DIANJURKAN UNTUK TAFAQQUH (MEMAHAMI AGAMA)

ada orang yang selepas lebih bagus dari yang sebelum

kewajipan untuk ikhlas

peringatan tentang bahaya syirik, riya' dan sum-'ah (perdengarkan amal kepada orang lain)
dianjurkan untuk menasihati ulul amri dengan cara syar'ie

BERPEGANG KEPADA JEMAAH MUSLIMIN

DILARANG MEMISAHKAN DIRI DARI JEMAAH MUSLIMIN

dilarang khianat, dengki dan iri

mendoakan kaum muslimin

TIDAK BOLEH JADIKAN DUNIA SEBAGAI TUJUAN

HENDAKLAH MENJADIKAN AKHIRAT SEBAGAI TUJUAN
ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI TUJUAN

BERIMAN KEPADA QODHO' DAN QODAR

ANTARA NIKMAT ALLAH YANG PALING BESAR ADALAH MENUNTUT ILMU SYAR'IE DAN MENJADIKANNYA KECUKUPAN


MUSIBAH YANG PALING BESAR UNTUK ORANG YANG JADIKAN DUNIA SEBAGAI TUJUAN

LUASNYA RAHMAT ALLAH BAGI ORANG YANG MENJADIKAN AKHIRAT SEBAGI TUJUANREZEKI DI TANGAN ALLAH BAGI SESIAPA YANG DIKEHENDAKI


No comments:

Post a Comment